Κέντρο Ειδικής Αγωγής

Στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης υποδεχόμαστε κάθε παιδί με όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Σχεδιάζουμε, επιλέγουμε και εφαρμόζουμε τις κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Οι στόχοι εστιάζουν στο παιχνίδι, στη φαντασία, στη διασκέδαση, στη δημιουργία, στη διευκόλυνση των κοινωνικο-γνωστικών δυσκολιών.

Σας καλωσορίζουμε!!!

Διευκόλυνση:

  1. Στις Μαθησιακές δυσκολίες
  2. Στις Κοινωνικές δεξιότητες
  3. Στην κοινωνική ένταξη
  4. Στα προβλήματα συμπεριφοράς