Κοινωνικό φροντιστήριο

Σχεδιάσαμε ένα θεωρητικό φροντιστήριο, στο οποίο παραδίδονται υποστηρικτικά μαθήματα φιλολογικών, ιστορίας και κοινωνιολογίας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Στο επίκεντρο της προσοχής μας βρίσκονται οι μαθητές και οι ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζει ο κάθε ένας. Εστιάζουμε στις ιδιαιτερότητες, τις ικανότητες, αλλά και τις ελλείψεις για να μπορέσουν να μάθουν να χτίζουν οι ίδιοι τις γνώσεις τους μέσα από μεθόδους που προωθούν την ουσιαστική αφομοίωση και κριτική των αντικειμένων διδασκαλίας. Στόχος μας είναι να μάθουν να μαθαίνουν. Μέσα μας είναι οι γνώσεις μας, η διδακτική μας εμπειρία και το φιλικό κλίμα μέσα στην τάξη. Προετοιμάζουμε τους μαθητές για τα ενδοσχολικά διαγωνίσματα, αλλά και για μια επιτυχή συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Με συχνές επαναλήψεις, εξετάσεις προσομοίωσης, συμβουλευτική για την διαχείριση του άγχους, αλλά και ουσιαστική βοήθεια για την επιλογή σχολών κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού είμαστε δίπλα στους μαθητές με κάθε δυνατό τρόπο!