Κέντρο εκμάθησης ξένων γλωσσών

Στο Σχολείο μας λειτουργούν τμήματα διδασκαλίας Αγγλικών και Ισπανικών για μαθητές αρχάριου ή μέσου επιπέδου.

Τα τμήματα μπορούν να διαμορφωθούν βάσει του επιπέδου των μαθητών και αφορούν εφήβους & παιδιά ή ενήλικες.

 

 

xxx