Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο3

Στην Αθήνα σήμερα 17 Μάϊου του έτους 2020 συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο “Συλλογείο. Κοινωνικό Σχολείο Δράσης και Αλληλεγγύης” με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Θέμα 1: Έγκριση απολογισμού 2019 Θέμα 2: Έγκριση προγραμματισμού 2020 Θέμα 3: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2019.

Πρόσκληση στην ετήσια γενική συνέλευση

Η Δ.Ε. της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογείο προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της για αλλαγή του απολογισμό του έτους 2019 και προγραμματισμό του έτους 2020, την Κυριακή 17 Μάη 2020, στις 12.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας.