Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο9

Στην Αθήνα σήμερα 18 Μάϊου του έτους 2023 συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο “Συλλογείο. Κοινωνικό Σχολείο Δράσης και Αλληλεγγύης” με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Θέμα 1: Έγκριση απολογισμού 2022. Θέμα 2: Έγκριση προγραμματισμού 2023. Θέμα 3: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2022.