Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σας προσκαλούμε στην γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 24/4/2024 στις 12:00 στην έδρα μας, με τα εξής θέματα: Αλλαγή φυσικής και φορολογικής έδρας Τροποποίηση καταστατικού περί έδρας επιχείρησης Τροποποίηση καταστατικού περί διάρκειας της Διοικούσας Επιτροπής από πενταετία σε τετραετία.