Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο 10

Στην Αθήνα σήμερα 24 Απριλίου του έτους 2024 συνεδρίασε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο “Συλλογείο. Κοινωνικό Σχολείο Δράσης και Αλληλεγγύης” με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής: Έγκριση αλλαγής έδρας Εγκρίθηκε η αλλαγή της φυσικής και φορολογικής έδρας, η οποία μετακινείται από την οδό Γ’ Σεπτεμβρίου 144, Αθήνα και… Continue Reading Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο 10