Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Η Δ.Ε. της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογείο προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της για τον απολογισμό του έτους 2023 και προγραμματισμό του έτους 2024, την Κυριακή 26 Μάη 2024, στις 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας.