Πρακτικό Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Νο11

Στην Αθήνα σήμερα 26 Μάϊου του έτους 2024 συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο “Συλλογείο. Κοινωνικό Σχολείο Δράσης και Αλληλεγγύης” με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Θέμα 1: Έγκριση απολογισμού 2023. Θέμα 2: Έγκριση προγραμματισμού 2024. Θέμα 3: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2024.