Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο 6

Στην Αθήνα σήμερα 16 Μάϊου του έτους 2021 συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο “Συλλογείο. Κοινωνικό Σχολείο Δράσης και Αλληλεγγύης” με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Θέμα 1: Έγκριση απολογισμού 2020 Θέμα 2: Έγκριση προγραμματισμού 2021 Θέμα 3: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2020.