Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο7

Στην Αθήνα σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του έτους 2021 συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο “Συλλογείο. Κοινωνικό Σχολείο Δράσης και Αλληλεγγύης” με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής την διαγραφή δύο παλιών μελών και την είσοδο δύο νέων μελών.  

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σας προσκαλούμε στην γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 10/9/2021 στις 10:00 στην έδρα μας, με θέμα “Έγκριση διαγραφής παλιών μελών και εισόδου νέων μελών”.

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο 6

Στην Αθήνα σήμερα 16 Μάϊου του έτους 2021 συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο “Συλλογείο. Κοινωνικό Σχολείο Δράσης και Αλληλεγγύης” με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Θέμα 1: Έγκριση απολογισμού 2020 Θέμα 2: Έγκριση προγραμματισμού 2021 Θέμα 3: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2020.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Η Δ.Ε. της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογείο προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της για τον απολογισμό του έτους 2020 και προγραμματισμό του έτους 2021, το Σάββατο 15 Μάη 2021, στις 12.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας.

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο5

Στην Αθήνα σήμερα 09/01/2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00, στα γραφεία της επιχείρησης «Συλλογείο-Κοινωνικό σχολείο δράσης και αλληλεγγύης» επί της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 144, συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της «Συλλογείο-Κοινωνικό σχολείο δράσης και αλληλεγγύης», με θέμα ημερήσιας διάταξης: την αλλαγή έδρας.

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Καλούμε τα μέλη μας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9.1.2021 και ώρα 13.00 στην έδρα της επιχείρησης, με το εξής θέμα: Αλλαγή έδρας