Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Καλούμε τα μέλη μας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9.1.2021 και ώρα 13.00 στην έδρα της επιχείρησης, με το εξής θέμα: Αλλαγή έδρας