Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο7

Στην Αθήνα σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του έτους 2021 συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο “Συλλογείο. Κοινωνικό Σχολείο Δράσης και Αλληλεγγύης” με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής την διαγραφή δύο παλιών μελών και την είσοδο δύο νέων μελών.