Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο2

Θέμα 1: Συμμετοχή στην ίδρυση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Θέμα 2: Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή του σχετικού καταστατικού.

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο1

Θέμα 1: Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής Θέμα 2: Οικονομικές και Νομικές Συναλλαγές Θέμα 3: Προσωπικό Στην Αθήνα σήμερα 2 Μάϊου του έτους 2019 και ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. «Συλλογείο. Κοινωνικό Σχολείο Δράσης & Αλληλεγγύης», η οποία αποτελείται από την Σκλήρη Ευφροσύνη, Παναγιωτοπούλου Ασημίνα και Παναγιωτοπούλου Ροζαλία, συνεδρίασαν όλα τα… Continue Reading Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο1